Pulse 2018-12-17T14:40:59+00:00

Pulse®: Focus op dialoog

Functioneren en beoordelen wordt gezien als een tijdrovend en ingewikkeld proces. Pulse schiet te hulp! Pulse is een online tool die voorbereiding en verslaglegging van de performancecyclus simpel én persoonlijk maakt. Pulse helpt bij het zorgt ervoor dat je aandacht aan de gesprekken kunt geven, zonder urenlange voorbereiding en ingewikkelde administratie.

Je legt elk gesprekken vast met één simpele druk op de knop.

Pulse: Focus op dialoog

bellen
mailen

Contact & meer informatie

Telefoon: 030-6087738
E-mail: mandy@wepowerpeople.nl

Persoonlijke omgeving in huisstijl

Gebruikers (bedrijven) hebben een eigen omgeving in Pulse. Voor iedere gebruiker wordt één (of meerdere) van haar werknemers opgezet als ‘Company Administrator’ die de opzet en instellingen van Pulse voor het bedrijf beheert. Bedrijfslogo en kleur worden aangepast aan jouw wensen.

Medewerkersoverzicht en data

Overzicht team van medewerkers per leidinggevende. De organisatie hiërarchie dient als uitgangspunt voor de inrichting van Pulse. Per gebruiker (bedrijf) wordt een lijst met binnen het bedrijf voorkomende functies gedefinieerd om het gebruiksgemak te vergroten.

Gegevens van medewerkers

Louter strikt noodzakelijke gegevens – naam, functie en e-mailadres – ivm AVG. Aan iedere functie wordt een aantal competenties gekoppeld. Aan de hand van dit competentieprofiel maken wij een vertaling naar houdings-en gedragsindicatoren

Competenties en competentieprofielen

In de evaluatie van een werknemer worden scores toegekend aan de voor haar/zijn functie specifieke houding- en gedragsindicatoren. In Pulse is het mogelijk om de hoogte van de beoogde scores af te laten hangen van het ervaringsniveau van een medewerker (junior/medior/senior). Op deze manier kun je eenvoudig competenties analyseren en bespreken met de medewerker.

Operationele doelstellingen en persoonlijk ontwikkeling

Tevens kunnen vervolgacties m.b.t. de verdere persoonlijke ontwikkeling van de medewerker worden opgenomen.Operationele doelstellingen of KPI’s kunnen in de evaluatie worden vastgelegd en gescoord.

Verslaglegging en dossieropbouw

Pulse genereert na het scoren van houding- en gedragsindicatoren, operationele KPI’s en het vastleggen van eventuele ontwikkelacties de volgende documenten:

  • Gespreksverslag
  • POP | Ontwikkelverslag medewerker
  • Grafische weergave van doel en realisatie functioneren medewerker

Gegenereerde documenten kunnen digitaal worden ondertekend worden door zowel manager als werknemer. Daarnaast kunnen alle documenten per medewerker worden opgeslagen in Pulse.

Rapportage

De cyclus waarin functionerings-en beoordelingsgesprekken plaatsvinden wordt in Pulse vastgelegd. Directie, HR en leidinggevende krijgen in één oogopslag een overzicht de actuele stand van zaken m.b.t. de voortgang van de functionering- en beoordelingsgesprekken.Daarnaast verstuurt Pulse 4 weken voor aanvang van de gespreks periode een notificaties naar medewerkers en leidinggevende als signaal om het gesprek te plannen en voor te bereiden.

Meer weten over Pulse?

Hoe kunnen wij je verder helpen?

Contact Opnemen